Garantie

Garantietermijn
Mocht uw product defect raken, dan kunt u natuurlijk ook op ons rekenen. Op al onze producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing.
Uitgesloten van garantie
Er zal geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen.
* als er slijtage heeft plaatsgevonden die als normaal beschouwd kan worden
* als er aan het product veranderingen zijn aangebracht of reparaties hebben plaatsgevonden die niet door de fabrikant of leverancier zijn uitgevoerd
* als de originele factuur niet overlegt kan worden, gewijzigd is of onleesbaar gemaakt.
* als het product niet volgens beschrijving gebruikt is
* als het product beschadigt is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud

Garantieprocedure
Wilt u gebruik maken van uw garantie? Stuurt u ons een email waarin het defect duidelijk is omschreven. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen:
* U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
* U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
* Als wij uw zending ontvangen hebben sturen wij u een ontvangstbevestiging via e-mail .
* Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten
Mochten er onderzoekskosten moeten worden gemaakt voor een product of onderdeel van het product dat buiten de garantie valt dan komen de kosten voor rekening van de koper.
Mochten er aan het herstellen van het defect kosten zijn verbonden dan wordt de koper hiervan verwittigd . Wanneer de koper niet schriftelijk akkoord gaat met de reparatiekosten dan krijgt de koper het product retour tegen de gemaakte onderzoekskosten.

Cafergot Online
Buy Zaditor
Buy Maxalt Online
Buy Plavix without Prescription